Logo MEFANET
Medical faculties network
 
Medical faculties networkPublications, reports

Publications, reports

 • Feel free to download our proceedings dealing with both general and specific issues regarding the use of modern information technology in the education of medical disciplines.
 • The first issue of MEFANETin - bulletin of the MEFANET project - was released in January 2008. You can download the latest issue and archive issues on the right side of this page.
 • Below you can also find conference and seminar contributions and journal publications, which related to the MEFANET project.

Proceedings

MEFANETin

(bulletin of the MEFANET project, ISSN 1804-8013)

MEFANET report 04: Educational proceedings from the 4th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. Editors: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2011. 152 p. ISBN 978-80-210-5539-1. [ PDF file in English, 6.8 MB]

Educational portal MEFANET: Information for teachers and students at Medical Faculty of the Masaryk University. Editors: D. Schwarz, M. Komenda, A. Vašků, L. Dušek. [ PDF file in Czech, 2.4 MB]

MEFANET report 03: Educational proceedings from the 3rd conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. Editors: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2010. 156 p. ISBN 978-80-210-5302-1. [ PDF file in English, 9.45 MB]

Electronic Support of Education: Best Practice of Teachers at Medical Faculty of the Masaryk University. Editors: M. Komenda, J. Kratochvíl, Z. Dohlánková, D. Schwarz, L. Dušek. [ PDF file in Czech, 1.3 MB]

MEFANET report 02: Educational proceedings from the 2nd conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. Editors: D. Schwarz, L. Dušek, S. Štípek, V. Mihál, C. Paton. Masaryk University, 2009. 128 p. ISBN 978-80-210-4851-5. [ PDF file in English, 4.2 MB]

MEFANET report 01: Educational proceedings from the 1st national conference of Czech medical faculties, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. Editors: L. Dušek, V. Mihál, S. Štípek, J. Potomková, D. Schwarz, L. Šnajdrová, Č. Štuka. Brno, Masaryk University, 2008. 211 p. ISBN 978-80-210-4539-2. [ PDF file in Czech, 7.6 MB]

D. Schwarz, L. Dušek: Report RITM II: Modern methods in the education of medical disciplines using ICT and telemedicine. Brno: Masaryk University, 2006. 105 p. ISBN 80-210-4213-3. [ PDF file in Czech, 5.8 MB]

D. Schwarz, L. Dušek: Report RITM: Information technology and telemedicine in the education of clinical and health care disciplines. Brno: Masaryk University, 2005. 101 p. ISBN 80-210-3924-8. [ PDF file in Czech, 5.8 MB]

July 2011 [ PDF file in Czech, 3.7 MB]
 • WikiLectures – INFORUM 2011 award
 • MEFANET Coordination Council  meeting
 • Members of the educational network MEFANET
 • About MEFANET with representatives of recently approved faculties
 • Moodle implementation into the MEFANET network
 • Acute medicine workshop
 • WikiWeekend
 • MEFANET 2011 Conference announcement
 • Conferences - eHealth, eMedicine and eLearning
February 2011 [ PDF file in Czech, 3.3 MB]
 • Looking back at the MEFANET 2010 conference
 • What is and what is not a Virtual pacient
 • Interview: Assoc. Prof. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • About virtual pacients with experts: Terry Poulton, Uno Fors, Martin Haag
 • 2nd educational web portal AKUTNE.CZ conference
 • The MEFANET project at AMEE 2010 conference
 • Conferences - eHealth, eMedicine and eLearning
August 2010 [ PDF file in Czech, 6.9 MB]
 • MEFANET 2010 conference invitation
 • Wikiskripta in the context of other e-learning forms
 • Interview with Assoc. Prof. Ing. Mária Marekova, Ph.D.: Evaluation of cooperation within the project MEFANET
 • Information about local workshops OPVK
March 2010 [ PDF file in Czech, 4.8 MB]
 • Looking back at the MEFANET 2009 conference
 • New technologies in education of medical faculties
 • Interview with Petr Štourač, M.D.: Meet at AKUTNĚ.CZ
 • Streaming and distribution of protected multimedia at medical faculties of the Charles university
November 2009 [ PDF file in Czech, 3.5 MB]
 • MEFANET 2009 conference invitation and detailed programmem
 • Electronic communication between the student and physician spares lots of time (interview with Assoc. Prof. Jindrich Finek, M.D., Ph.D.)
 • WikiSkripta - a new tool of the MEFANET network
 • EVO – videoconference solution for each opportunity
June 2009 [ PDF file in Czech, 1.7 MB]
 • Main achievements
 • MyKnowledgeMap - another opportunity for international cooperation
 • Copyright Act in e-Learning

 

February 2009 [ PDF file in Czech, 4.5 MB]
 • Press release from the MEFANET 2008 Conference
 • Acceptance of the MEFANET project in Czech media
 • Interview: memories of a bygone age
 • Educational network MEFANET obtained an inter-university development project of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports
September-October 2008 [ PDF file in Czech, 1.6 MB]
 • MEFANET project already lives its own life
 • MEFANET introduced at the AMEE 2008 Conference
 • "Moodling" in Beskydy and MEFANET
 • MEFANET 2008 Conference is round the corner
May-June 2008 [ PDF file in Czech, 2.3 MB]
 • MEFANET objectives in 2008
 • MEFANET and the others
 • Interview: e-learning at the Faculty of Medicine in Martin
 • Interview: latest experience with the launch of a new educational portal
 • Report from the Coordination Council's session on 12th of May 2008
February-March 2008 [ PDF file in Czech, 4.4 MB]
 • Interview: multimedia educational atlases of pathology
 • How to apply your e-learning experience in your CV?
 • Sharing the educational materials on web portals of medical faculties
 • Reusable learning objects in digital repositories
January 2008 [ PDF file in Czech, 1.6 MB]
 • Call for cooperation
 • Establishment of MEdical FAculties NETwork
 • Conference MEFANET 2007
 • Medical faculties participating in the project
 • Educational portal for medical faculties
 • MEFANET report 01: list of lectures

Journal publications

 • Kofránek J., Mateják M., Matoušek S., Privitzer P., Tribula M., Vacek O.: School as a (multimedia simulation) play: use of multimedia applications in teaching of pathological physiology [ PDF file in English, 4.8 MB ]
 • Kofránek J., Mateják M., Privitzer P.: Web simulator creation technology [ PDF file in English, 19 MB ]
 • Adam Z., Komenda M., Doubek M., Krejčí M., Tomíška M., Schwarz D., Vorlíček J. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy; Vnitřní lékařství
 • Potomková J., Mihál V., Zapletalová J., Subová D.; Integration of evidence-based practice in bedside teaching paediatrics supported by e-learning; Biomedical papers
 • Feberová J., Dostalová T., Hladíková M., Kasal P., Polášek J., Seydlová M., Janda A., Schwarz D.; Evaluation of 5-year Experience with E-learning Techniques at Charles University in Prague. Impact on Quality of Teaching and Students' Achievements; The new educational review
 • Potomková J., Mihál V.; abstrakt kapitoly do připravované knihy E-learning; nakladatelství InTech – Open Access Publishers, Rjeka, Chorvatsko

Conference and seminar contributions

2008
 • Majerník J., Podracká Ľ.; Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov. eLearn 2008, Zborník príspevkov, 13. – 14. máj 2008, Žilinská univerzita, EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2008, ISBN 978-80-8070-838-2, pp. 97-102.
 • Majerník J.; Elektronická podpora výučby na lekárskych fakultách. Vědecká konference při příležitosti 60. výročí založení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; 2008. [ PDF file in Slovak, 628 kB ]
2010
 • Majerník J.; Portál Mefanet – publikačná platforma pre zdieľanie výučbových materiálov. Seminár „Využitie nových technológií vo vzdelávaní na lekárskych fakultách“; Košice 2010.
 • Vejražka M., Štuka Č.; WikiSkripta po roce; přednáška na setkání českých a slovenských lékařských fakult; Břevnovský klášter; 2010
 • Vejražka M., Šípek A., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - otevřený web ve vysokoškolském vzdělávání; přednáška na konferenci Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010; Národní technická knihovna; 2010
 • Štípek S.; Podpora výuky chemických předmětů v MEFANETu; přednáška na seminárním setkání; UPJŠ Košice; 2010
 • Vejražka M.; WikiSkripta - nástroj pre tvorbu a zdieľanie výučobných textov; přednáška na seminárním setkání; UPJŠ Košice; 2010
 • Kajzar P.; Zapojenie študentov do tvorby e-learingových projektov; přednáška na seminárním setkání; UPJŠ Košice; 2010
 • Vejražka M, Štípek S, Štuka Č.; WikiLectures – Textbook for all European Medical Students?; přednáška na konferenci AMEE 2010; Glasgow 2010
 • Štuka Č., Vejražka M., Štípek S., at al; Wiki projekty na 1. LF UK v Praze; přednáška na Wikikonferenci; Praha, FF UK; 2010
 • Vejražka M, Štuka Č., Štípek S., at al; WikiSkripta - nástroj spolupráce na výukových textech; přednáška na Wikikonferenci; Praha, FF UK; 2010
 • Šípek A.; Geny v síti - aneb co přinesla WikiSkripta do výuky lékařské genetiky; přednáška na Wikikonferenci; Praha, FF UK; 2010
 • Vejražka M.; Dnešek a budoucnost WikiSkript; přednáška / abstrakt ve sborníku z konference Vedecko-pedagogická konferencia učiteľov lekárskych fakůlt s SR a ČR; Univerzita Komenského Bratislava, ISBN 978-80-223-2850-0; 2010
 • Zima T., Vejražka M., Štípek S., Štuka Č., Kocna P.; Medical e-learning - a nover approach; přednáška na konferenci First European Joint Congress of EFCC and UEMS; Lisabon, Portugal; 2010
 • Komenda M., Schwarz D., Šnábl, I., Mihál V., Štípek S., Dušek L.; The common portal platform in the MEFANET; poster na konferenci AMEE 2010, Glasgow 2010. [ PDF file in English in , 1,6 MB ]
 • Potomková J., Mihál V., Heřman J.; Integration of evidence-based practice in undergraduate medicine curriculum: a casuistic approach using blended learning. Propagace projektu a portálu MEFANET na celodenním semináři pro MEDICAL PILGRIMS na LF UP; Olomouc 2010
2011
 • Komenda M., Schwarz D., Šnábl I., Dušek L.; Portálová platforma vzdělávací sítě MEFANET; VII. mezinárodní kongres IT ve zdravotnictví; Brno 2011
 • Vejražka M., Šípek A., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - otevřený web lékařských fakult; přednáška na konferenci IKI; Národní technická knihovna, Praha 2011
 • Schwarz D., Komenda M., Šnajdrová L., Dušek L., Majerník J., Mihál V., Štípek S.; Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET; přednáška na konferenci INFORUM 2011; Praha 2011
 • Vejražka M., Štuka Č., Štípek S., Šípek A., Kajzar P.; WikiSkripta - spolupráce na odborných textech nově; přednáška na konferenci INFORUM 2011; Praha 2011
 • Štuka Č., Vejražka M., Štípek S.; Synergické jevy ve WIKI projektech; přednáška na konferenci PARTSIP; Brno 2011
 • Vejražka M., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - moderní evoluce pedagogických metod s využitím informačních technologií; přednáška na setkání LF UP Olomouc; Zlaté Hory 2011
 • Schwarz D., Dušek L.; Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET; přednáška na konferenci Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích; Ústí nad Labem 2011
 • Komenda M., Schwarz D., Šnábl, I., Mihál V., Štípek S., Dušek L.; MEFANET project: multidimensional quality assessment; poster na konferenci AMEE 2011, Vienna 2011. [ PDF file in English, 0,8 MB ]