Logo MEFANET
Publications
 
PublicationsConference and seminar contributions

Conference and seminar contributions

2008

 • Majerník J., Podracká Ľ.; Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov. eLearn 2008, Zborník príspevkov, 13. – 14. máj 2008, Žilinská univerzita, EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2008, ISBN 978-80-8070-838-2, pp. 97-102.
 • Majerník J.; Elektronická podpora výučby na lekárskych fakultách. Vědecká konference při příležitosti 60. výročí založení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; 2008. [ PDF file in Slovak, 628 kB ]

2010

 • Majerník J.; Portál Mefanet – publikačná platforma pre zdieľanie výučbových materiálov. Seminár „Využitie nových technológií vo vzdelávaní na lekárskych fakultách“; Košice 2010.
 • Vejražka M., Štuka Č.; WikiSkripta po roce; přednáška na setkání českých a slovenských lékařských fakult; Břevnovský klášter; 2010
 • Vejražka M., Šípek A., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - otevřený web ve vysokoškolském vzdělávání; přednáška na konferenci Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010; Národní technická knihovna; 2010
 • Štípek S.; Podpora výuky chemických předmětů v MEFANETu; přednáška na seminárním setkání; UPJŠ Košice; 2010
 • Vejražka M.; WikiSkripta - nástroj pre tvorbu a zdieľanie výučobných textov; přednáška na seminárním setkání; UPJŠ Košice; 2010
 • Kajzar P.; Zapojenie študentov do tvorby e-learingových projektov; přednáška na seminárním setkání; UPJŠ Košice; 2010
 • Vejražka M, Štípek S, Štuka Č.; WikiLectures – Textbook for all European Medical Students?; přednáška na konferenci AMEE 2010; Glasgow 2010
 • Štuka Č., Vejražka M., Štípek S., at al; Wiki projekty na 1. LF UK v Praze; přednáška na Wikikonferenci; Praha, FF UK; 2010
 • Vejražka M, Štuka Č., Štípek S., at al; WikiSkripta - nástroj spolupráce na výukových textech; přednáška na Wikikonferenci; Praha, FF UK; 2010
 • Šípek A.; Geny v síti - aneb co přinesla WikiSkripta do výuky lékařské genetiky; přednáška na Wikikonferenci; Praha, FF UK; 2010
 • Vejražka M.; Dnešek a budoucnost WikiSkript; přednáška / abstrakt ve sborníku z konference Vedecko-pedagogická konferencia učiteľov lekárskych fakůlt s SR a ČR; Univerzita Komenského Bratislava, ISBN 978-80-223-2850-0; 2010
 • Zima T., Vejražka M., Štípek S., Štuka Č., Kocna P.; Medical e-learning - a nover approach; přednáška na konferenci First European Joint Congress of EFCC and UEMS; Lisabon, Portugal; 2010
 • Komenda M., Schwarz D., Šnábl, I., Mihál V., Štípek S., Dušek L.; The common portal platform in the MEFANET; poster na konferenci AMEE 2010, Glasgow 2010. [ PDF file in English in , 1,6 MB ]
 • Potomková J., Mihál V., Heřman J.; Integration of evidence-based practice in undergraduate medicine curriculum: a casuistic approach using blended learning. Propagace projektu a portálu MEFANET na celodenním semináři pro MEDICAL PILGRIMS na LF UP; Olomouc 2010

2011

 • Komenda M., Schwarz D., Šnábl I., Dušek L.; Portálová platforma vzdělávací sítě MEFANET; VII. mezinárodní kongres IT ve zdravotnictví; Brno 2011
 • Vejražka M., Šípek A., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - otevřený web lékařských fakult; přednáška na konferenci IKI; Národní technická knihovna, Praha 2011
 • Schwarz D., Komenda M., Šnajdrová L., Dušek L., Majerník J., Mihál V., Štípek S.; Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET; přednáška na konferenci INFORUM 2011; Praha 2011
 • Vejražka M., Štuka Č., Štípek S., Šípek A., Kajzar P.; WikiSkripta - spolupráce na odborných textech nově; přednáška na konferenci INFORUM 2011; Praha 2011
 • Štuka Č., Vejražka M., Štípek S.; Synergické jevy ve WIKI projektech; přednáška na konferenci PARTSIP; Brno 2011
 • Vejražka M., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - moderní evoluce pedagogických metod s využitím informačních technologií; přednáška na setkání LF UP Olomouc; Zlaté Hory 2011
 • Schwarz D., Dušek L.; Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET; přednáška na konferenci Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích; Ústí nad Labem 2011
 • Komenda M., Schwarz D., Šnábl, I., Mihál V., Štípek S., Dušek L.; MEFANET project: multidimensional quality assessment; poster na konferenci AMEE 2011, Vienna 2011. [ PDF file in English, 0,8 MB ]